Klíč k bezpečnějším Pardubicím


 • bezpečná doprava ve městě, cyklostezky s jasnou navigací
 • prevence a vzdělávání dětí na školách
 • Městská policie jako vstřícný partner občanů
 • zvýšení bezpečnosti občanů i města v digitálním světě

Dopravní bezpečnost a dopravní výchova

 • zřizování nových a bezpečnějších cyklotras skrze město i mimo něj, zlepšení dopravního značení, optimalizace pruhů pro cyklisty a podpora chodníků se smíšeným provozem
 • úprava podmínek a jejich dodržování provozovateli sdílených elektrokoloběžek a elektrokol
 • využití SMARTCITY aplikací pro sdílení informací o dopravních nehodách
  a překážkách v dopravě
 • efektivnější využití dat z kamerového systému města pro zvýšení dopravní bezpečnosti
 • dopravní výchova dětí ve školách - intenzivnější spolupráce mezi zřizovatelem, vedením škol, Městskou policií a Policí ČR

Městská policie jako vstřícný partner občanů pro vyšší bezpečnost v ulicích

 • změna režimu pro výkon služby Městské policie ve prospěch prevence kriminality a sociálně patologických jevů
 • posílení hlídkové služby Městské policie pro bezpečnější město
 • vytvoření oddělení kamerové ochrany Městské policie pro efektivnější využití stávajícího kamerového systému města

Digitální bezpečnost

 • zajištění kybernetické bezpečnosti - zvýšení odolnosti webu, dat a aplikací provozovaných městem proti hybridním útokům
 • edukace veřejné správy a občanů ke zvyšování mediální a informační gramotnosti (např. pořádání kurzů pro seniory a jiné skupiny obyvatel)
 • spolupráce s odborníky na dezinformace a sdílení zkušeností

Ochrana kritické infrastruktury

 • intenzivnější spolupráce s Pardubickým krajem a jeho Útvarem krizového řízení
 • zapojení stávající Skupiny krizového řízení Městské policie Pardubice do krizového řízení města a kraje formou dohody o poskytnutí materiální a personální pomoci zejména z důvodu pomoci občanům při náhlých krizových stavech (záplavy, polomy, vodní záchrana apod.)
 • spolupráce s Pardubickým krajem v zapojení dobrovolných hasičů do programu FIRST RESPONDER (prvotní zásah cestou zapojení proškolených poskytovatelů pomoci)
 • plné využití dostupných kapacit jednotek dobrovolných hasičů v městských částech i okolních obcích při krizových stavech, materiálové dovybavení