Klíč k průjezdnému městu

 • optimalizace MHD
 • komplexní řešení parkování
 • propojení městských turistických cyklotras s místními cyklostezkami
 • nové cyklostezky zapojené do systému SMARTCITY Pardubice

OPTIMALIZACE MHD


 • optimalizace MHD na základě dat získaných analýzou vytížení jednotlivých linek MHD
 • zajistit návaznost MHD na všechny druhy veřejné dopravy za pomoci webových aplikací a městského informačního systému
 • zajistit návaznost linek MHD na místech plánovaných odstavných parkovišť

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ


 • podpořit vybudování parkovacích domů zejména v dopravně zatížených lokalitách (hlavní nádraží, Terminál-jih, Dům hudby Sukova, Polabiny)
 • nastavit transparentní systém parkování rezidentů v jednotlivých městských obvodech

BEZPEČNÉ CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY

 • vybudování nových cyklostezek zapojených do systému SMARTCITY Pardubice
 • rozšíření společného využití chodníků chodci a cyklisty tam, kde je to možné a bezpečné
 • zajistit návaznost cyklostezek a cyklotras, vybudovat bezpečná místa přejezdů cyklotras přes dopravně vytížené komunikace
 • zavést všechny stávající i nově vybudované cyklotrasy do informačních systémů města
 • systémově řešit problematiku elektromobility, vytvářet tlak na provozovatele k uživatelské kázni při odstavování koloběžek na veřejných plochách