Klíč ke krásnějším Pardubicím


  • odvážná a jedinečná architektura
  •  veřejný prostor pro pohyb a relaxaci
  • město jako srdce společenského a sousedského dění

Prosazujeme novou urbanistickou vizi města. V souladu s ní odvážnou a jedinečnou architekturu, vysoký podíl zeleně, prostupnost města do okolní krajiny. Pomůžeme vybudovat město se stavbami s trvalou architektonickou hodnotou, zelení, cyklostezkami, chodníky a sportovišti pro aktivní život občanů i místy pro odpočinek. Cílem je vytvářet prostor, ve kterém se budeme cítit dobře. Naším řešením je kvalitní územní plánování, zapojení urbanistů a architektů. Dáme příležitost také studentům zapojit se do vizí města. Chceme nejen pokračovat v započatých významných projektech pro město a jeho občany (např. Palackého třída, Terminál-jih, areál bývalých kasáren T. G. Masaryka aj.), ale také přinášet i rozsahem menší, kreativní projekty, které svou jedinečností a citem k prostředí vhodně doplní a oživí veřejný prostor.

Plánované aktivity a další záměry:

  • výstavba kryté městské tržnice s celoročním provozem v centru města
  • vybudování náplavky
  • podpora zelených střech bytových domů a administrativních budov
  • rozšíření vybavení městských parků s podporou biodiverzity
  • cesta Dražkovice
  • vodní prvek se symbolikou Pardubic místo sochy rudoarmějce u Tyršových sadů