Klíč ke zdravějšímu životu v Pardubicích

 • podpora sportu pro všechny
 • podpora cyklistiky a výstavba mobiliářů pro kola
 • podpora programu FIRST RESPONDER
 • spolupráce s Pardubickým krajem na výstavbě parkovacího domu v Krajské nemocnici Pardubice

Sport

 • podpora projektu Dukla sportovní a nové víceúčelové sportovní haly pro kolektivní sporty z důvodu nedostatku kapacit sportovních hal
 • propojení města cyklotrasami i mimo hlavní komunikace, propojení cyklotras s okolními obcemi
 • vybudování mobiliářů pro kola ve městě
 • vybudování venkovních parkourových hřišť, venkovních posiloven a veřejných hřišť
 • podpora pohybové spolkové činnosti seniorů (tanec, turistika apod.)

Zdravotnictví

 • spolupráce s Pardubickým krajem na projektu výstavby parkovacího domu Krajské nemocnice Pardubice
 • přivést nové lékaře do Pardubic zajištěním bydlení v městských či družstevních bytech
 • spolupráce s Pardubickým krajem na dostupné zdravotní péči
 • podpora programu FIRST RESPONDER (prvotní zásah cestou zapojení proškolených poskytovatelů pomoci)